برچسب: آموزش تجارت

12 فوریه 2019

صداقت در فروش و بازاریابی ” تجارت “

در فروش و مذاکره هرگز دروغ نگویید! دروغ مانند یک قمار در بازی فروش و مذاکره است و شما در نهایت بازنده این قمار خواهید