برچسب: تگ Image ALT

20 سپتامبر 2016

رابطه عکس و سئو

در الگوریتم های جدید گوگل اهمیت به تگ Alt تصاویر بسیار اهمیت پیدا کرده است و می بایست در ساختار سایت های خود حتما از