برچسب: حذف کارهای تکراری

13 فوریه 2019

سیستم حذف اشتباهات و کارهای تکراری

پوكايوكه چیست؟ 👈پوكايوكه توسط يک مهندس توليد ژاپنی به نام شی جی يو شينگو ابداع شد. 👌”پوكا ” در فارسی یعنی؛ (خطاهای غيرعمدی) 👌 “يوكه”