مقایسه کسب و کارهای دیجیتالی در برابر مشاغل سنتی

تفاوت های کسب و کارهای دیجیتالی در برابر مشاغل سنتی

ضعف های کسب و کار های سنتی در مقابل دیجیتالی

مشاغل سنتی پرهزینه و زمان بر است در صورتی که کسب و کارهای دیجیتالی به صرفه و سریع هستند.
ارتباط در مشاغل سنتی ارتباط یک طرفه است در صورتی که ارتباط در کسب و کارهای دیجیتالی دوسویه است. در مشاغل سنتی اطلاع رسانی مشکل است در صورتی که در کسب و کارهای دیجیتالی معرفی راحت در چند ثانیه انجام می شود. مشاغل سنتی محدودیت زمانی و مکانی دارند در صورتی که کسب و کارهای دیجیتالی در هر زمان و مکانی انجام می شوند. در مشاغل سنتی خواب طولانی سرمایه وجود دارد در حالی که در کسب و کارهای دیجیتالی بازگشت سرمایه سریع تر است.

در مشاغل سنتی نیاز به فضای فیزیکی هست ولی در کسب و کارهای دیجیتالی دسترسی به فضای نامحدود امکان پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید